Képviselet, megőrzési kötelezettség

A beszámolót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 7. § (2) bekezdése szerinti képviselője nyújthatja be a beszámolóját.

Képviselő lehet:

  • képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos,
  • képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott,
  •  megbízás alapján eljáró jogtanácsos,
  • ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
  • adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, könyvvizsgáló,
  • számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, ill. egyéb szervezet alkalmazottja, tagja.

A beszámolót elküldő személynek ügyfélkapuval kell rendelkeznie, hiszen a beszámoló közzététele kizárólag elektronikus úton történhet.

Amennyiben a beszámolót közzétevő személy nem a gazdasági társaság aláírási jogosultsággal rendelkező képviselője (ügyvezetője, cégvezetője), akkor meghatalmazással kell rendelkeznie. A meghatalmazást nem kell sehova sem elküldeni, bejelenteni, csak az aláírt példányt kell megőrizni.

A közzétett beszámoló eredeti példányát és a meghatalmazást a beszámolót elküldő személynek az elévülési időn belül meg kell őriznie.

A beszámolót elküldő személy felel azért, hogy az aláírt eredeti példány és az elektronikus úton elküldött példány adattartalma egyező. Emiatt javasoljuk, hogy a beszámolót kizárólag csak akkor küldjék el, ha az eredeti példányokat a jogosult aláírta.

A FORINT-Soft Kft. által forgalmazott Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) program segítségével a meghatalmazás elkészíthető.