Határidők

A beszámolók közzétételének határideje

2012. január 1-jétől módosult a számviteli törvény, mely egyszerűsítette a beszámolók közzétételének határidejére vonatkozó szabályokat.

Éves, egyszerűsített éves, sajátos egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napja a beszámoló közzétételének határideje. Ha december 31. a mérlegfordulónapja, akkor május 31. a közzététel határideje. (2011-ig a fordulónapot követő 150. nap volt a határidő.)

Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapját követő 6. hónap utolsó napja a közzététel határideje. Ha december 31. a mérleg fordulónapja, akkor június 30. a közzététel határideje. (2011-ig a fordulónapot követő 180. nap volt a határidő.)

Egyéb esetek

Felszámolás

A tevékenységet lezáró beszámolót a mérlegfordulónapjától számított 30 napon belül kötelező közzétenni. (A 225/2000. Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése 2009. X. 28-ától módosult. Ezt megelőzően a határidő 45 nap volt.)

Végelszámolás

A tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül kell letétbe helyezni és közzétenni (72/2006. Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése). (2013. január 1-jétől 45 nap helyett 30 napon belül kell közzétenni a beszámolót.)

A végelszámolás időszaka alatt készített beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig kell letétbe helyezni és közzétenni (72/2006. Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése). (2011-ig a fordulónapot követő 150. nap volt a határidő.)

Átalakulás

Az átalakulás során megszűnő cég az átalakulás napját követő 150 napon belül köteles a tevékenységet lezáró beszámolóját közzétenni.

Az átalakulás bejegyzését követő 90 napon belül elkészítendő a végleges vagyonleltár és vagyonmérleg, melyet elektronikus úton az illetékes Cégbíróságnak kell megküldeni.

Ismételt közzététel

A már közzétett beszámolót a társaság legfőbb szerve elfogadását követő 30 napon belül ismételten közzé kell tenni.

Devizanemek között áttérés

Az áttérés előtti pénznemben készített beszámolót az áttérés napját követő 5. hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe

Az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napja a beszámoló közzétételének határideje (Sztv. 153. § (5) bekezdés).