Általános tudnivalók

A számviteli törvény szabályai szerint minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles a beszámolóját letétbe helyezni és közzétenni. 2009. május 1-től ez kizárólag elektronikus úton történhet.

A vállalkozó a kötelezettségének úgy tehet eleget, ha beszámolóját az elektronikus űrlappal együtt a Céginformációs Szolgálatnak a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül megküldi.
A közzétett beszámolót a Céginformációs Szolgálat megküldi az állami adóhatóság felé, és weblapján lehetőség van a beszámolók megtekintésére is.

A beszámoló és közzététel típusai:

Éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló*
Mérleg KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ
Eredménykimutatás KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ
Kiegészítő melléklet KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ NINCS
Könyvvizsgálói jelentés HA KÖTELEZŐ A KÖNYVVIZSGÁLAT HA KÖTELEZŐ A KÖNYVVIZSGÁLAT NINCS
Adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ
MÁK igazolás/ fizetési ígérvény 2016. 01. 01-TŐL
NINCS
2016. 01. 01-TŐL
NINCS
2016. 01. 01-TŐL
NINCS

Az éves beszámolót készítők cash flow-t is kötelesek összeállítani, mely a kiegészítő melléklet része.
2016. január 1-jétől a beszámoló közzététele díjmentes, így az űrlaphoz már nem kell csatolni a díj befizetését tanúsító igazolásokat sem. A korábbi évek beszámolójának közzététele esetén (pl. 2016-ban a 2013. évi) sem kell közzététel díjat már megfizetni.

Nem a Céginformációs Szolgálathoz kell a beszámolójukat benyújtaniuk azoknak a szervezeteknek, melyeket nem a Cégbíróság jegyzett be (pl. alapítványok, egyesületek). Ők a bírósághoz a PK-X41 vagy PK-X42 nyomtatványokon kötelesek közzétenni a beszámolójukat
(X: 2015-ig PK-141 vagy PK-142; 2016-ban PK-241 vagy PK-242; 2017-ben PK-341 vagy PK-342).

Nem kötelesek beszámolót készíteni az egyéni vállalkozók, illetve azoknak a bevételi nyilvántartást vezető társaságok (pl. eva-bevételi nyilvántartást vezető, kata hatálya alá tartozó bt-k, kkt-k). Nem kötelesek a beszámolójukat közzétenni az ügyvédi irodák.

Weblapunkon az elektronikus beszámoló közzétételéről szóló információkat, hasznos tudnivalókat kívánjuk összegyűjteni, segítve annak egyszerű teljesítését.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Art. szabályai szerint a számviteli törvény előírásainak (részben vagy egészben) nem megfelelő beszámoló közzététele 500 ezer Ft mulasztási bírsággal szankcionálható. Nem megfelelő a beszámoló, ha abban téves adatok szerepelnek, vagy a számviteli törvény által kötelezően elírt tartalom (pl. a kiegészítő melléklet szöveges részből) hiányzik.

A kiegészítő melléklet szöveges tartalmát is pontosan meghatározza a jogszabály, ezért annak érdekében, hogy az biztosan a számviteli törvénynek megfelelő legyen, javasoljuk a FORINT-Soft Kft. által forgalmazott Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) szoftver használatát.

* Sajátos egyszerűsített éves beszámolót utoljára a 2012. évről lehetséges készíteni. 2013-tól mikrogazdálkodói beszámoló választható.