GY.I.K.


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /web/htdocs6/elektronikusbeszamolohu/home/www/wp-content/plugins/wordpress-faq-manager/faq-manager.php on line 637

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /web/htdocs6/elektronikusbeszamolohu/home/www/wp-content/plugins/wordpress-faq-manager/faq-manager.php on line 638

Hogyan igényelhető újból az elektronikus számla?

Az elektronikus számlát az Ügyfélkapu Értesítési tárhelyére küldi a Céginformációs Szolgálat. A számlát célszerű lementeni a számítógépünkre, illetve az Ügyfélkapun a Tartós tárba áthelyezni. Ha nem tesszük a tartós tárba, akkor 30 nap múlva törlődik.

Ha az elektronikus számla mentését elmulasztottuk, akkor e-mailben kérhető az ismételt megküldés.

E-mail-cím: e-szamla@kim.gov.hu

Az e-mail legalábbi az alábbi adatokat kell tartalmazza:

  • beszámoló beküldésének időpontja;
  • cég neve, cégjegyzékszáma, adószáma.

Természetesen ezen kívül minden más azonosító adat (pl. 16-jegyű kód) megadása egyszerűsíti az ügyintézést.

Az elektronikus számlát a kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül küldik meg az ügyfélkapura.

Hogyan kell elnevezni a PDF-fájlokat?

A PDF-fájlok nevére nincs előírás, de célszerű egyértelmű neveket használni.

Javasoljuk az alábbi elnevezéseket:

Kiegészítő melléklet cegnev_év_kiegeszito_melleklet.pdf
Adózott eredményfelhasználásról szóló határozat cegnev_év_adozott_eredmenyfelhasznalas_hatarozat.pdf
Könyvvizsgálói jelentés cegnev_év_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf

Kerülni kell a speciális karakterek használatát (pl. &, @, #, !, %, ékezetek)!

A Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) szoftver a javasolt neveket használja a PDF-fájlok létrehozásakor.

Hogyan igényelhető vissza a közzétételi díj?

A tévesen befizetésre került közzétételi díjat írásos kérelemre utalja vissza a minisztérium.

A kérelmet e-mailben vagy postai úton kell a minisztériumhoz eljuttatni az alábbi címek valamelyikére.

E-mail: koltsegterites@im.gov.hu
Postacím: Igazságügyi Minisztérium
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1 3 5 7 Budapest Pf. 2.

A visszautalási kérelem formanyomtatványa az alábbi linken érhető el:
http://e-beszamolo.im.gov.hu/download/Koltsegteritesi_dij_visszautalasa_iranti_kerelem.doc

A kitöltött kérelemhez csatolni kell a költségtérítés befizetését bizonyító igazolást, a MÁK igazolást, vagy ha ezek nincsenek, akkor a bankkivonatot.
A nehézkes ügyintézés miatt javasoljuk, hogy minden rendelkezésre álló dokumentumot csatoljanak. Ha például ugyanarra az ügyazonosítóra hivatkozva kétszer történt az utalás, akkor mindkét átutalásról szóló bizonylatot csatoljuk.

Szkenneléssel előállított PDF-fájl is megfelelő?

Szkenneléssel előállított PDF-fájl nem felel meg a jogszabályi előírásoknak (Ctv. 18. §), mert az nem szöveg, hanem képi forma.

2006. évi V. törvény (Ctv.) 18. § (1)

A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. A beszámolóhoz – a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében – elektronikus űrlapot kell mellékelni.

Meghatalmazást be kell-e jelenteni? Ki jogosult a beszámolót közzétenni?

A beszámolót a cég vezetője vagy az Art. 7. § (2) szerinti meghatalmazottja teheti közzé. Ha a beszámolót nem a cég vezetője küldi be, akkor a beküldőnek meghatalmazással kell rendelkeznie.

A meghatalmazást nem kell semmilyen szervnek, hivatalnak elküldeni, azt a meghatalmazottnak az aláírt beszámoló egy eredeti példányával együtt kell megőriznie, és egy esetleges ellenőrzéskor bemutatnia.

(A Kiegészítő melléklet programunkkal a meghatalmazás is elkészíthető.)

2018. június 1. óta a beszámoló közzététele az OBR-rendszerben Cégkapun keresztül lehetséges. Csak olyan személy tudja a beszámolót beküldeni, aki az adott cég Cégkapujához jogosultsággal rendelkezik.

Hogyan csatoljam a cash flow-t és az üzleti jelentést?

Az éves beszámolót készítőknek kötelező elkészíteniük a cash flow-kimutatást és az üzleti jelentést. Az egyszerűsített éves beszámolót készítők mentesülnek e kötelezettség alól.

Cash flow-kimutatás

A cash flow a kiegészítő melléklet része, ezért azt nem külön dokumentumként kell csatolni. A Kiegészítő melléklet szoftver a kiegészítő melléklet utolsó oldalként teszi be a PDF-fájlba a cash flow-kimutatást.

2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) 88. § (6)
A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell legalább a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is.

Üzleti jelentés

Az üzleti jelentés nem része a beszámolónak, csak azzal egyidejűleg kötelező elkészíteni.

Sztv. 19. § (1) Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

Az üzleti jelentést ezért nem kell elektronikus úton a Céginformációs Szolgálatnak a beszámolóval együtt beküldeni, annak megtekinthetőségét a cég székhelyén kell biztosítani.

Sztv. 154. § (12) Az éves beszámoló részét nem képező üzleti jelentés, az összevont (konszolidált) üzleti jelentés megtekintését a vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosítani kell, továbbá lehetővé kell tenni azt, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

 

Hibás közzététel esetén kell-e újból közzétételi díjat fizetni?

A beszámoló hibás közzétételének két csoportja van.

1. Informatikai szempontból a Céginformációs Szolgálat megfelelőnek találta

Ha informatikai szempontból hibátlan a közzétett beszámoló (jó nyomtatványt használtunk, megfelelő számú csatolmány került beküldésre), de a közzétett tartalmilag, formailag hibás (pl. két azonos PDF-fájl, szkennelt fájlt került csatolásra), akkor a MÁK igazolás felhasználásra került.

A közzétételi díjat ismételten meg kell fizetni a beszámoló hibátlan közzététele érdekében.

2.  Informatikai szempontból hibás

Mivel a rendszer nem fogadja be, nem dolgozza fel az informatikai szempontból hibás beszámolót, így a MÁK igazolás sem kerül felhasználásra. (Ilyen például az, ha nem a tárgyévi, hanem korábbi évi nyomtatványon nyújtjuk be a beszámolót.)

A közzétételi díjat nem kell újból megfizetni, az informatikai szempontból hibás beszámolóhoz csatolt MÁK igazolás használható.

————————————————————————————————————-

Fontos!
A jelenleg hatályos szabályok szerint a beszámoló közzétételéért nem kell díjat fizetni.